Preventivní prohlídky

Je hrazena zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky
Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování a základní krevní odběry a moč
Od 40 let 1x za 4 rokyEKG
Od 50 let do 54 let 1x ročně vyšetření stolice na okultní krvácení, v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky
U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky

Očkování

U registrovaných pacientů evidujeme a kontrolujeme při každé návštěvě očkování proti tetanu a v případě potřeby provádíme přeočkování ( nehradí pacient ).Provádíme rovněž další nepovinná a dobrovolná očkování, která jsou pacientem plně hrazena. Tato očkování aplikujeme po předchozí konzultaci s lékařem. ( např. chřipka ).
klíšťova encefalitida
žloutenky typu A i B
tetanus, černý kašel a záškrt
chřipka
meningokok, pneumokok
tyfus
spalničky, zarděnky a příušnice
pásový opar a další…..

E-recept

Výhody e-receptu
ušetření času při návštěvě ordinace
při ztrátě receptu lékař jednoduše vystaví a zašle nový kód
možnost zpětné kontroly nad předepsanými léky (lékař vidí v systému potvrzení o vyzvednutí)
pacientovy osobní údaje vidí pouze ošetřující lékař a lékárník
e-recept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
připravený tiskový dokument (PDF) splňuje zároveň všechny požadavky standardního receptu. Po jeho vytištění lze recept opatřit razítkem a podpisem, pro případ, že si pacient potřebuje lék vyzvednout v lékárně, která neumí s eReceptem pracovat.eRecept ale nenahrazuje standardní návštěvu ordinace! Pouze ulehčuje v určitých případech předání receptu, kdy by pacient šel do ordinace jen z důvodu vyzvednutí tiskopisu, jako to bývá např. u stabilní dlouhodobé preskripce léků.

CRP = C - reaktivní protein

Tato bílkovina je tvořena v játrech a řadí se mezi tzv. proteiny akutní fáze, které začnou být při zánětu způsobeném například bakteriální infekcí ve zvýšené míře produkovány. Odpověď CPR je velmi rychlá, stoupá už po 6 hodinách a maxima dosahuje za 48 hodin.
Velký význam má při rozlišení, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci. Pokud k lékaři přichází pacient s horečkou, stačí udělat jednoduchý test pomocí přístroje z malého množství pacientovy krve. Po několika minutách je výsledek hotov.
Normální hodnota je do 6 mg/l. Hodnota CRP nad 40 mg/l udává pravděpodobnost bakteriální infekce, na kterou lékař většinou předepíše antibiotika. Při virových infekcích je hodnota v normě nebo jen mírně zvýšená (antibiotika v takovém případě indikována nejsou).
Tímto jednoduchým testem je usnadněna diagnóza, zvolena odpovídající účinná léčba a zároveň je zabráněno zbytečnému užívání antibiotik. V krvi zdravých lidí se CRP běžně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. Hladina CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, zatímco virové infekce vyvolávají pouze velmi malé nebo žádné zvýšení hodnot CRP. Kromě klinických příznaků je možné využívat CRP jako základní prvek pro rozeznání bakteriální a virové infekce.

Závodní péče

V tomto článku se Vám pokusíme jednoduše v bodech přiblížit současnou problematiku provádění pracovně lékařských a dalších prohlídek s posudkovým závěrem.
Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
Vyhláška č. 79/2013 Sb – prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb
Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?
Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
Nově od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb (bod římská II). Tyto posudky spadají opět výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jde tedy například o:
práce ve školách a školských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví,
práce v potravinářství, kadeřnictví, holičství, kosmetických salónech, wellness a další práce hodnocené jako epidemiologicky závažné činnosti,
obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít OOP proti pádu), noční práce,
a další dle zmíněné legislativní normy.
V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.
Dále nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci – kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

Prodloužení řidičského průkazu

Lékařská prohlídka pro prodloužení řidičského průkazu by se měla konat v:
65 letech
68 letech
70 letech a dále každé 2 roky

Domluvte si u nás termín

Registrace je u nas vyřízena do 48 hodin